Od 2006-01-01 zamówiono 205662 produktów.
W sklepie przebywa 14 klientów.
Od 2004-11-02 sprzedaliśmy 130939 produktów na aukcjach Allegro

Witaj! Jeżeli jesteś nowym klientem - zarejestruj się teraz!

Bezpłatne porady ogrodnicze.
GRATIS! BEZ OPŁAT I ZOBOWIĄZAŃ!
  Gadar » Nawozy-ziemia » Nawożenie gleby
ROSAHUMUS 1KG
ROSAHUMUS 1KG
[WOREK 1kg 1]
Cena produktu: 63,99 zł
Zamawiana ilość:  
Wysyłamy w ciągu 48 h
Waga: 1 kg
Opis
Linki
Recenzje
ROSAHUMUS – nawóz poprawiający żyzność gleb
OPAKOWANIE 1KG  /w innej ofercie posiadamy większe opakowania /


Zielony Laur Konsumenta dla nawozu Rosahumus!

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo przeznaczony do nawożenia doglebowego i poprawy jakości gleb.
Skład chemiczny: 56% substancja organiczna W tym: 85% kwasy humusowe 12% tlenku potasu (K20) rozpuszczalnego w wodzie 0,6% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie

Zakres, dawki, sposób i termin stosowania: ROSAHUMUS przeznaczony jest do doglebowego nawożenia warzyw, sadów i upraw polowych.

Warzywa - Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem rozsady w formie oprysku doglebo¬wego w dawce 3 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3 g/10m2 w 0,3-0,5 L wody.
Na glebach piaszczystych, o słabym nawożeniu orga¬nicznym lub nawożeniu warzyw o dużych potrzebach pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3-6g/10m2 w 0,3-0,5L wody.
Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Uprawy sadownicze:
- przed założeniem sadu, plantacji krzewów jagodowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię plantacji w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3-6 g/10m2 w 0,3-0,5 L wody.
Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.
Wyższą dawkę nawozu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę. - w sadach, na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędy drzew, krzewów jagodowych w dawce 3-6 kg/ha w 300- 5001 wody tj.3-6g /10m2 w 0,3-0,5 L wody.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej:
Odważoną ilość nawozu rozpuścić w osobnym naczyniu w niewielkiej ilości wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (przy włączonym mieszadle) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Instrukcja przechowywania i transportu: Nawóz przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W czasie przechowywania i transportu chronić przed ciepłem, bezpośrednim nasłonecznieniem, zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem opakowań.

Pouczenie o koniecznych środkach ostrożności:
W razie przypadkowego spożycia nawozu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Miejsca zanieczyszczone nawozem obficie spłukać wodą.
Okres ważności: przy zachowaniu określonych wyżej warunków przechowywania - bezterminowo.

Data produkcji: styczeń 2010.
Producent:
Rosier S.A.
1, rue du Berceau;
B-7911 Moustier; Belgia


Wszystko o nawozie Rosahumus

Rosahumus to wyjątkowy nawóz, który dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych poprawia żyzność gleby.
Jest produktem naturalnym, więc może być stosowany bez narażania środowiska naturalnego i bez ryzyka przenawożenia.Korzyści ze stosowania Rosahumusu:

• Poprawia strukturę gleby,
• Aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych,
• Zwiększa pojemność wodną gleb,
• Zwiększa dostępność składników pokarmowych,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
• Zdecydowanie poprawia wzrost i plonowanie roślin.

Stosowanie Rosahumusu pozwala ograniczyć nawożenie mineralne nawet o 50%!

Rosahumus dostępny jest w opakowaniach 1 kg, 10 kg i 25 kg oraz 200 gCzym jest Rosahumus?
Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów, o których pisałem już wcześniej.
Aktywność kwasów humusowych z tego źródła jest 5 razy wyższa niż pochodzących z obornika lub kompostu.
Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% tlenku potasu i 0,6% żelaza.
Rosahumus posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/2010 wydane przez IUNG PIB w Puławach.
Rosahumus uzyskał także certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL – Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA).
Jest to produkt ekologiczny i może być stosowany bez zagrożenia dla środowiska.

Kilka faktów o próchnicy na początek:
• Próchnica poprawia zasobność gleb.
• Jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby.
• Zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn.
• Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin.
• Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe.

Kwasy humusowe są wspaniałym naturalnym, organicznym źródłem dostarczenia roślinom i glebie skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.
Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych
Kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej.
Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin.
W związku z powyższymi cechami, możemy mówić o 3 typach działania: fizycznym, chemicznym i biologicznym.

Biologiczne działanie kwasów humusowych
• Stymulują wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,

• Działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych,
• Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję,
• Zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
• Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych,
• Zwiększają oddychanie korzeniowe,
• Sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
• Zwiększają zawartość witamin i minerałów w roślinach,
• Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużają okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,
• Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność,
• Poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą,
• Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Azotobacter i Nitrosomonas).

Zawartość próchnicy
Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość.

Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należą: racjonalny system upraw roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych.

Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Bardzo ważny jest także bezpośredni stymulujący wpływ na rozwój roślin.
Próchnica glebowa jest bardzo złożonym związkiem, składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji.
Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Powstawanie i rozkład próchnicy jest procesem ciągłym, ale wolno zachodzącym.
Duży wpływ na przemiany próchnicy w glebie ma system upraw, rodzaj uprawianych roślin, zmianowanie oraz stosowanie nawozów organicznych.

Problem z próchnicą w uprawach sadowniczych
Niestety uprawy sadownicze mają negatywny wpływ na powstawanie próchnicy.
Uprawa w tym samym miejscu przez kilkadziesiąt lat tych samych drzew lub krzewów, częste stosowanie herbicydów, brak nawożenia organicznego prowadzą do spadku zawartości próchnicy, degradacji gleb i spadku ich żyzności.

Nawożenie kwasami humusowymi
Aby zapobiec dalszej degradacji gleb, a w rezultacie poprawić wzrost i plonowanie drzew i krzewów owocowych, polecamy stosowanie nawozu Rosahumus. Jest to nawóz organiczno-mineralny, zawierający kwasy humusowe, potas żelazo.
Jest on wytwarzany z leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią między torfem a węglem brunatnym. Złoża te są efektem kilkudziesięciu milionów lat humifikacji materii organicznej.
Stosując go dostarczamy glebie bioaktywne kwasy humusowe (w przeciwieństwie do stosowania obornika czy kompostu, gdzie w większości ulegają one mineralizacji).
Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i stymulator rozwoju roślin.
Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie polecane w gospodarstwach sadowniczych o niskiej zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Klienci zakupili także:
 
MALINA ŻÓŁTA -sadzonka
MALINA ŻÓŁTA -sadzonka 9,99 zł
MALINA ŻÓŁTA SADZONKI GATUNEK 1 DOBRZE UKORZENIONE W PODŁOŻU /wyselekcjonowane -nie jakieś siewki z ogrodu/ Owoce są duże, smaczne i połyskujące, nadają się do bezpośredniego spożycia jak również na soki i dżemy. Pędy osiągają wysokość ok. 1,5m a z jednego krzewu można otrzymać do 1,5kg owoców. INSTRUKCJA SADZENIA MALIN OWOCUJE W TYM SAMYM ROKU OD WYSADZENIA  MALINA ŻÓŁTA PORANNA ROSA Odmiana powtarzająca ... 
 
SIARCZAN AMONU
SIARCZAN AMONU 15,00 zł
SIARCZAN AMONU –opakowanie 5 kg CHARAKTERYSTYKA Nawóz azotowy z dużą zawartością siarki przeznaczony do nawożenia roślin kwaśnolubnych - borówka - azalie -hortensje -iglaki Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe . Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję ... 
 
HUMUSU ACTIVE 5L
HUMUSU ACTIVE 5L 70,00 zł
 HUMUS ACTIVE - polepszacz organiczno-mineralny z TAP -Trwałą Aktywną Próchnicą w formie papki z bogatą populacją PM-ów - Pozytywnych Mikroorganizmów. Zawiera miliardy koloidów aktywnej próchnicy pokarmowej i biliony koloidów nieorganicznych aktywnej próchnicy trwałej. Już kilka litrów HUMUSU ACTIVE zastosowany na ha. Istotnie zwiększa pojemność wodną i supresyjną gleby, zastępując pod tym względem dawkę kilku ton nawozów organicznych. ... 
Pozostałe produkty z kategorii Nawożenie gleby
 
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L 35,00 zł
Humus Active do Iglaków Ekologiczny polepszacz glebowy: Przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych.  Ekologiczny polepszacz glebowy przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych. Zawiera 99% substancji organicznych w postaci związków próchniczych i kwasy organiczne,w tym 55% kwasów humusowych,pozytywne mikroorganizmy oraz minerały ilaste i składniki pokarmowe. Najważniejsze zalety: Produkt ... 
 
OWEK -NATURALNY obornik owczy 20L
OWEK -NATURALNY obornik owczy 20L 27,00 zł
NATURALNY OBORNIK OWCZY OWEK 20L /około 11kg/ o zapachu ściółki leśnej !!! Cechy nawozu organicznego OWEK: - nawóz OWEK to produkt naturalny, - pH od 7-8 (zasadowe pH nawozu OWEK nie zakwasza gleby co powoduje lepsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny), - poprawia strukturę i własności gleby zdegradowanej przez stosowanie nawozów sztucznych, - jest naturalnym źródłem składników pokarmowych dla roślin, dzięki czemu ryzyko przenawożenia jest ... 
 
HUMUSU ACTIVE 5L
HUMUSU ACTIVE 5L 70,00 zł
 HUMUS ACTIVE - polepszacz organiczno-mineralny z TAP -Trwałą Aktywną Próchnicą w formie papki z bogatą populacją PM-ów - Pozytywnych Mikroorganizmów. Zawiera miliardy koloidów aktywnej próchnicy pokarmowej i biliony koloidów nieorganicznych aktywnej próchnicy trwałej. Już kilka litrów HUMUSU ACTIVE zastosowany na ha. Istotnie zwiększa pojemność wodną i supresyjną gleby, zastępując pod tym względem dawkę kilku ton nawozów organicznych. ... 
Kontakt
Tel
(16) 624 20 20 - całodobowo
Tel
ROZMOWA Z KONSULTANTEM
Tel
godz.8-18 / dni robocze
Tel
SKLEP STACJONARNY-SZÓWSKO
Tel
(16) 624 20 21
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 120,00 zł i maksymalnej wadze paczki nie przekraczającej 19 kg
Koszyk
... jest pusty
Promocje

Zobacz wszystkie
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Język
© 2002-2013 Gadar.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: iProjekty.pl - projektowanie sklepów internetowych
120 zł