Od 2006-01-01 zamówiono 205918 produktów.
W sklepie przebywa 10 klientów.
Od 2004-11-02 sprzedaliśmy 130939 produktów na aukcjach Allegro

Witaj! Jeżeli jesteś nowym klientem - zarejestruj się teraz!

Bezpłatne porady ogrodnicze.
GRATIS! BEZ OPŁAT I ZOBOWIĄZAŃ!
  Gadar » Nawozy-ziemia » Nawożenie gleby
ROSAHUMUS 1KG
ROSAHUMUS 1KG
[WOREK 1kg 1]
Cena produktu: 63,99 zł
Zamawiana ilość:  
Wysyłamy w ciągu 48 h
Waga: 1 kg
Opis
Linki
Recenzje
ROSAHUMUS – nawóz poprawiający żyzność gleb
OPAKOWANIE 1KG  /w innej ofercie posiadamy większe opakowania /


Zielony Laur Konsumenta dla nawozu Rosahumus!

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo przeznaczony do nawożenia doglebowego i poprawy jakości gleb.
Skład chemiczny: 56% substancja organiczna W tym: 85% kwasy humusowe 12% tlenku potasu (K20) rozpuszczalnego w wodzie 0,6% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie

Zakres, dawki, sposób i termin stosowania: ROSAHUMUS przeznaczony jest do doglebowego nawożenia warzyw, sadów i upraw polowych.

Warzywa - Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem rozsady w formie oprysku doglebo¬wego w dawce 3 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3 g/10m2 w 0,3-0,5 L wody.
Na glebach piaszczystych, o słabym nawożeniu orga¬nicznym lub nawożeniu warzyw o dużych potrzebach pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3-6g/10m2 w 0,3-0,5L wody.
Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Uprawy sadownicze:
- przed założeniem sadu, plantacji krzewów jagodowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię plantacji w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 I wody tj. 3-6 g/10m2 w 0,3-0,5 L wody.
Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.
Wyższą dawkę nawozu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę. - w sadach, na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędy drzew, krzewów jagodowych w dawce 3-6 kg/ha w 300- 5001 wody tj.3-6g /10m2 w 0,3-0,5 L wody.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej:
Odważoną ilość nawozu rozpuścić w osobnym naczyniu w niewielkiej ilości wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (przy włączonym mieszadle) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Instrukcja przechowywania i transportu: Nawóz przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W czasie przechowywania i transportu chronić przed ciepłem, bezpośrednim nasłonecznieniem, zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem opakowań.

Pouczenie o koniecznych środkach ostrożności:
W razie przypadkowego spożycia nawozu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Miejsca zanieczyszczone nawozem obficie spłukać wodą.
Okres ważności: przy zachowaniu określonych wyżej warunków przechowywania - bezterminowo.

Data produkcji: styczeń 2010.
Producent:
Rosier S.A.
1, rue du Berceau;
B-7911 Moustier; Belgia


Wszystko o nawozie Rosahumus

Rosahumus to wyjątkowy nawóz, który dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych poprawia żyzność gleby.
Jest produktem naturalnym, więc może być stosowany bez narażania środowiska naturalnego i bez ryzyka przenawożenia.Korzyści ze stosowania Rosahumusu:

• Poprawia strukturę gleby,
• Aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych,
• Zwiększa pojemność wodną gleb,
• Zwiększa dostępność składników pokarmowych,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
• Zdecydowanie poprawia wzrost i plonowanie roślin.

Stosowanie Rosahumusu pozwala ograniczyć nawożenie mineralne nawet o 50%!

Rosahumus dostępny jest w opakowaniach 1 kg, 10 kg i 25 kg oraz 200 gCzym jest Rosahumus?
Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów, o których pisałem już wcześniej.
Aktywność kwasów humusowych z tego źródła jest 5 razy wyższa niż pochodzących z obornika lub kompostu.
Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% tlenku potasu i 0,6% żelaza.
Rosahumus posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/2010 wydane przez IUNG PIB w Puławach.
Rosahumus uzyskał także certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL – Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA).
Jest to produkt ekologiczny i może być stosowany bez zagrożenia dla środowiska.

Kilka faktów o próchnicy na początek:
• Próchnica poprawia zasobność gleb.
• Jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby.
• Zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn.
• Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin.
• Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe.

Kwasy humusowe są wspaniałym naturalnym, organicznym źródłem dostarczenia roślinom i glebie skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.
Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych
Kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej.
Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin.
W związku z powyższymi cechami, możemy mówić o 3 typach działania: fizycznym, chemicznym i biologicznym.

Biologiczne działanie kwasów humusowych
• Stymulują wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,

• Działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych,
• Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję,
• Zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
• Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych,
• Zwiększają oddychanie korzeniowe,
• Sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
• Zwiększają zawartość witamin i minerałów w roślinach,
• Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużają okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,
• Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność,
• Poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą,
• Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Azotobacter i Nitrosomonas).

Zawartość próchnicy
Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość.

Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należą: racjonalny system upraw roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych.

Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Bardzo ważny jest także bezpośredni stymulujący wpływ na rozwój roślin.
Próchnica glebowa jest bardzo złożonym związkiem, składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji.
Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Powstawanie i rozkład próchnicy jest procesem ciągłym, ale wolno zachodzącym.
Duży wpływ na przemiany próchnicy w glebie ma system upraw, rodzaj uprawianych roślin, zmianowanie oraz stosowanie nawozów organicznych.

Problem z próchnicą w uprawach sadowniczych
Niestety uprawy sadownicze mają negatywny wpływ na powstawanie próchnicy.
Uprawa w tym samym miejscu przez kilkadziesiąt lat tych samych drzew lub krzewów, częste stosowanie herbicydów, brak nawożenia organicznego prowadzą do spadku zawartości próchnicy, degradacji gleb i spadku ich żyzności.

Nawożenie kwasami humusowymi
Aby zapobiec dalszej degradacji gleb, a w rezultacie poprawić wzrost i plonowanie drzew i krzewów owocowych, polecamy stosowanie nawozu Rosahumus. Jest to nawóz organiczno-mineralny, zawierający kwasy humusowe, potas żelazo.
Jest on wytwarzany z leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią między torfem a węglem brunatnym. Złoża te są efektem kilkudziesięciu milionów lat humifikacji materii organicznej.
Stosując go dostarczamy glebie bioaktywne kwasy humusowe (w przeciwieństwie do stosowania obornika czy kompostu, gdzie w większości ulegają one mineralizacji).
Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i stymulator rozwoju roślin.
Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie polecane w gospodarstwach sadowniczych o niskiej zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Klienci zakupili także:
 
SIARCZAN AMONU
SIARCZAN AMONU 15,00 zł
SIARCZAN AMONU –opakowanie 5 kg CHARAKTERYSTYKA Nawóz azotowy z dużą zawartością siarki przeznaczony do nawożenia roślin kwaśnolubnych - borówka - azalie -hortensje -iglaki Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe . Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję ... 
 
HUMUSU ACTIVE 5L
HUMUSU ACTIVE 5L 70,00 zł
 HUMUS ACTIVE - polepszacz organiczno-mineralny z TAP -Trwałą Aktywną Próchnicą w formie papki z bogatą populacją PM-ów - Pozytywnych Mikroorganizmów. Zawiera miliardy koloidów aktywnej próchnicy pokarmowej i biliony koloidów nieorganicznych aktywnej próchnicy trwałej. Już kilka litrów HUMUSU ACTIVE zastosowany na ha. Istotnie zwiększa pojemność wodną i supresyjną gleby, zastępując pod tym względem dawkę kilku ton nawozów organicznych. ... 
 
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L 35,00 zł
Humus Active do Iglaków Ekologiczny polepszacz glebowy: Przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych.  Ekologiczny polepszacz glebowy przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych. Zawiera 99% substancji organicznych w postaci związków próchniczych i kwasy organiczne,w tym 55% kwasów humusowych,pozytywne mikroorganizmy oraz minerały ilaste i składniki pokarmowe. Najważniejsze zalety: Produkt ... 
Pozostałe produkty z kategorii Nawożenie gleby
 
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L
HUMUS ACTIVE PAPKA SPRAY DO IGLAKÓW 1,2L 35,00 zł
Humus Active do Iglaków Ekologiczny polepszacz glebowy: Przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych.  Ekologiczny polepszacz glebowy przeznaczony do prawidłowego rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji roślin iglastych. Zawiera 99% substancji organicznych w postaci związków próchniczych i kwasy organiczne,w tym 55% kwasów humusowych,pozytywne mikroorganizmy oraz minerały ilaste i składniki pokarmowe. Najważniejsze zalety: Produkt ... 
 
OWEK -NATURALNY obornik owczy 20L
OWEK -NATURALNY obornik owczy 20L 27,00 zł
NATURALNY OBORNIK OWCZY OWEK 20L /około 11kg/ o zapachu ściółki leśnej !!! Cechy nawozu organicznego OWEK: - nawóz OWEK to produkt naturalny, - pH od 7-8 (zasadowe pH nawozu OWEK nie zakwasza gleby co powoduje lepsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny), - poprawia strukturę i własności gleby zdegradowanej przez stosowanie nawozów sztucznych, - jest naturalnym źródłem składników pokarmowych dla roślin, dzięki czemu ryzyko przenawożenia jest ... 
 
HUMUSU ACTIVE 5L
HUMUSU ACTIVE 5L 70,00 zł
 HUMUS ACTIVE - polepszacz organiczno-mineralny z TAP -Trwałą Aktywną Próchnicą w formie papki z bogatą populacją PM-ów - Pozytywnych Mikroorganizmów. Zawiera miliardy koloidów aktywnej próchnicy pokarmowej i biliony koloidów nieorganicznych aktywnej próchnicy trwałej. Już kilka litrów HUMUSU ACTIVE zastosowany na ha. Istotnie zwiększa pojemność wodną i supresyjną gleby, zastępując pod tym względem dawkę kilku ton nawozów organicznych. ... 
Kontakt
Tel
(16) 624 20 20 - całodobowo
Tel
ROZMOWA Z KONSULTANTEM
Tel
godz.8-18 / dni robocze
Tel
SKLEP STACJONARNY-SZÓWSKO
Tel
(16) 624 20 21
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 120,00 zł i maksymalnej wadze paczki nie przekraczającej 19 kg
Koszyk
... jest pusty
Promocje

Zobacz wszystkie
Język
© 2002-2013 Gadar.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

120 zł